Oppgaver

Oppgaver

  • Vårt nettverk er til for at vi som anlegg skal utvikle oss slik at våre medlemmer og gjestespillere for bedre og bedre baner og tilbud å benytte.
FNG sine medlemsklubber har vært sterkt delaktig i å tilføre klubber mer intekter.

Saker FNG har jobbet og fått påvirket de siste årene.
 
Introduksjonskortet
 Her har FNG stått samlet med alle klubbene og målet er jo å avvikle ordningen eller i alle fall sørge for at klubbene som blir benyttet får betalt for runden ved bruk av introduksjonskortet.
Dette har vært en lang prosess og definitivt ikke over. Nå har styret i NGF bestemt at man skal gå fra 3 runder til 1 runde så et kraftig steg i riktig retning er det. Nå gjenstår det å få betalt for de rundene som benyttes ved bruk av kortet. Spesielt NGF sine sponsorer bør betale for rundene de benytter seg av. 
Tredjeparter
FNG klubbene har over flere år hatt fokus på tredjeparter ( golfheftet etc etc) som «skor» seg på våre anlegg og nå er det ikke mange slike igjen i de største klubbene.
Turneringskompensasjon
I flere år har vi fått alt for lite igjen for å holde av 2-3 dager til Forbundsturneringer. FNG har hele tiden vært en pådriver og hatt med folk i utvalg i NGF for å bedre dette. Tidligere kompensasjon lå alt for lavt og nå vil kompensasjonen vær i snitt ca 300 kr pr runde det spilles på banen. F-eks et Midam NM vil gå fra 35 000 til 76 000 ved 120 deltakere med 2020 sin modell. Vi er også her et kraftig steg i riktig retning men vi vil jobbe for å bedre dette også i årene fremover. Viktig for oss at anleggene tjener på aarrangere turneringer og ikke NGF
Større påvirkningskraft på tinget
Dette har vært tema på flere av møtene i FNG og styreleder på Moss og Rygge som aktivt har vært enig i dette og frontet saken på våre nettverksmøter kom opp med forslaget som ble vedtatt på tinget hvor de med færre enn 300 medlemmer har en stemmeberettiget, 300-799 har to og de med 800 eller flere har tre delegater til tinget. Dette gir oss mye større påvirkningskraft i fremtiden.
Høyere greenfee i primetime
FNG har over flere år poengtert hvor viktig det er å få spillere til å melde seg inn der de bor og forhindre «postkasse» medlemskap. Det har resultert at de fleste klubber nå kjører en greenfee pris i primetime på ca 10% av årsavgiften til medlemmer med full spillerett. Dette gjør at det blir ledig plass til medlemmene på disse tidene samt at det blir dyrere for de som er medlem av billigklubber. Dette har også resultert i at flere klubber samarbeider seg imellom for å få merinntekter på type plussmedlemskap etc etc. FNG vil påvirke NGF fremover slik at Golfbox blir enda bedre å benytte ved forskjellige typer klubbsamarbeid.
Nettverk
FNG har bidratt til økt nettverk blant klubber i Norge ( og Nordensamarbeidet som så vidt er i gang blir spennende når Koronatiden avtar og vi forhåpentligvis kan møtes igjen ) som igjen bidrar til bedre økonomi i klubbene og stor takk til Oustøen som holder tak i det årlige nettverkstreffet med tilhørende golf og middag i august hvert år.
Nytt møte på Oustøen 16  august 2021 hvor vi sammen skal se på hva vi får igjen for de 450 kronene vi betaler pr spiller til NGF.
Den avgiften må ned, eller at vi faktisk kan se at vi får noe igjen for pengene vi betaler slik at vi kan utvikle våre anlegg.


 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK hvis du godtar dette Les mer om cookies og personvern her